Andrej Svorenčík

Andrej Svorenčík

Andrej Svorenčík

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

  • Ekonómia, hospodárska politika
  • Matematika a fyzika, prírodné vedy, výskum
  • História

Andrej po stredoškolských stúdiách na Gamči vyštudoval v Bratislave, teoretickú fyziku (matfyz UK) a ekonomickú teóriu a žurnalistiku (Ekonomická univerzita). Počas týchto štúdií absolvoval pobyty v Tampere, Rotterdame a Prahe a bol členom Výberového vzdelávacieho spolku (dnes BISLA). Následne študoval spoločenské vedy na Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene a doktorát z ekonómie dokončil na Univerzite v Utrechte. Momentálne pôsobí na Univerzite v Mannheime, kde manažuje mieste laboratórium experimentálnej ekonómie.

Moje aktivity:

Popri výskume sa venujem písaniu článkov do slovenských novín na ekonomické, hospodárske, historické a spoločenské témy. Prostredníctvom Slovenskej ekonomickej spoločnosti pracujem na zlepšovaní ekonomického výskumu na Slovensku a popularizácií ekonómie. V nemalej miere sa takisto zaoberám projektom hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Počas mojich štúdií som mal šťastie na viacero výborných učiteľov a mentorov. Teším sa, že tieto skúsenosti môžem posunúť ďalej.

©2017 Leaf

Log in with your credentials

Forgot your details?