Dominik Csiba

Dominik Csiba

Dominik Csiba

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

  • Matematika
  • Umelá inteligencia
  • Vzdelávanie

Dominik sa od základnej školy zúčastňoval matematických súťaží a korešpondenčných seminárov, ktorým neskôr venoval veľa času aj ako organizátor. Budúce leto dokončí dokotorandské štúdium na University of Edinburgh, kde sa venuje matematike v pozadí umelej inteligencie. V súčasnosti začal spolupracovať s firmou Operam ako dátový analytik.

Moje aktivity:

Vo voľnom čase sa rád venujem vyučovaniu formou prednášok a kurzov. Som dobrovoľník v organizácii Trojsten, kde organizujem súťaže a sústredenia pre stredoškolákov. Som rekreačný šachista na úrovni medzinárodného majstra. Rád diskutujem o dopade umelej inteligencie na život. Aktívne športujem a rád sa učím nové veci.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Som cieľavedomý a občas môžem mať vysoké nároky. Ak sa v tomto nájdeme, budeme skvelá dvojica.

©2017 Leaf

Log in with your credentials

Forgot your details?