Peter Janiga

Peter Janiga

Peter Janiga

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

  • Právo, pro-bono poradenstvo
  • Súkromný sektor, poisťovníctvo a poradenstvo
  • Neziskový sektor, dobrovoľníctvo

Peťo vyštudoval právo v Trnave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského. Pracuje ako firemný právnik v globálnej poisťovacej spoločnosti. Má skúsenosti z viacerých oblastí súkromného sektora (poradenstvo, finančné služby), aj z neziskových organizácií. Radosťou a oporou je mu manželka a malá dcérka, učí sa byť otcom.

Moje aktivity:

Ako tínedžer som mal vlastnú kapelu, skladal piesne, organizoval koncerty. Počas výšky som stážoval v advokácii, na ministerstve, prokuratúre alebo mestskom úrade. Erasmus pobyt som absolvoval v Španielsku, a potom strávil rok v Luxembursku štúdiom troch jazykov a prácou (au-pair). Ostatné roky pomáham v oblasti pro-bono právneho poradenstva pre neziskový sektor (napr. The Duke of Edinburgh’s International Award). Patrónujem dobrovoľnícke príležitostí pre LEAF. Pokúšam sa rozumieť vizuálnemu umeniu, hrávam v kostolnom zbore, pestujem rastliny, varím, cestujem, čítam, dumem – a to všetko aj ne/úspešne.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Rád spoznávam a pomáham. Teším sa na naše stretnutia – či už osobne (v Bratislave) alebo cez Skype.

©2017 Leaf

Log in with your credentials

Forgot your details?