Žofia Šuleková

Žofia Šuleková

Žofia Šuleková

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

  • Právo
  • Ekonómia, Financie a Bankovníctvo
  • Vzdelávanie

Žofia vyštudovala právo v Košiciach. Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v Taliansku, Švajčiarsku a Nemecku. Po doktorandskom štúdiu absolvovala jednoročný program zameraný na právo obchodných spoločností na University of Cambridge. Zo zahraničia sa rozhodla vrátiť na Slovensko a v súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje obchodnému a korporačnému právu.

Moje aktivity:

Vďaka pôsobeniu vo folklórnom súbore som už od útleho detstva mala možnosť podieľať sa na šírení slovenského ľudového umenia nielen doma, ale aj v zahraničí. Som zanietený šofér historických veteránov (VW Beetle z roku 1964 ma každý deň odvezie do práce), veľmi rada cestujem a obdivujem rôzne typy umenia a kultúry. Kedysi som sa venovala kombinácii tém práva, medicíny a etiky, o ktorých si vždy rada podebatujem.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Mám rada kreatívnosť a originálnosť. Každý je jedinečný a preto sa neboj ukázať čo je v Tebe.  Teším sa na spoluprácu.

©2017 Leaf

Log in with your credentials

Forgot your details?