Mentori

Vyberte kategóriu

Timotej Križka

Timotej Križka

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Kultúra
 • Umenie
 • Filozofia
Timotej sa po absolvovaní gymnázia venoval štúdiu na Filmovej fakulte Vysokej škole múzických umení. Popri papierovom štúdiu sa snažil čoraz viac  roztvoriť svoje oči. Hľadieť na svet nielen horizontálne alebo vertikálne. Snaží sa nachádzať nové roviny ktoré vychádzajú z bežných paradigiem a slov. Venuje sa práci s obrazom pričom vyzdvihuje jeho význam ako média, ktoré presahuje akékoľvek pojmy.  Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou, pričom v jeho chápaní sloboda nieje anarchiou, ale smerovaním ku kozmu ako opaku chaosu. Z tohto hľadania vznikol projekt Pokojní v nepokoji. Vo filmovej tvorbe má za sebou množstvo filmov a obrazových esejí. Ak by sme mali charakterizovať umelecko-filozofické úsilie Timoteja Križku, azda najvýstižnejšie by sme ho definovali výrokom Andreja Tarkovského “krása je symbol pravdy”. Križkova fotografická a kinematografická tvorba je návratom k overeným hodnotám, ale zároveň posúva hranice tej časti výtvarného umenia, ktoré nerezignovalo na estetické, etické a duchovné hodnoty.

Moje aktivity:

Umelecká fotografia a film. Literárne eseje, poézia. Chôdza. Ideálne bosými nohami v lese. Mám ženu a dieťa s ktorými bývam, žijem a dýcham v Bratislave. Sadím prales.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

V okamihu sa nachádza jedinečná odpoveď. S radosťou zo vzájomného obohatenia budeme otvárať oči voči ohromným maličkostiam.

Viac o mne

Zavrieť

Zuzka Vikarská

Zuzka Vikarská

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • právo (zo všetkých uhlov pohľadu) a Európska únia
 • vzdelávanie a vzdelávacie projekty
 • vymýšľanie a realizácia zaujímavých projektov

Zuzka študovala na jazykovom gymnáziu v Poprade, na internátnej strednej škole v Massachusetts, na Karlovej univerzite v Prahe a vďaka štedrým štipendiám aj na univerzitách v Lovani a v Oxforde. Už v priebehu štúdia okúsila rôzne právnické profesie, po škole chvíľu pracovala v advokátskej kancelárii a počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ dostala úžasnú príležitosť nahliadnuť do sveta bruselskej diplomacie. V januári 2017 sa vrátila domov do “Československa,” kde sa venuje študentom na Právnickej fakulte MU v Brne a pomáha písať súdne rozhodnutia na Ústavnom súde ČR. Vo voľnom čase sa rada obklopuje priateľmi, s ktorými diskutuje, muzicíruje či len tak “chilluje” ničnerobením.

Moje aktivity:

Práca na univerzite, práca v justícii, stále nekončiace dopisovanie dizertačnej práce a cez prázdniny hneď niekoľko letných škôl pre stredoškolákov aj pre vysokoškolákov.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Keď na niečo reagujem kriticky, je v tom schovaná aj veľká pochvala, lebo drsný feedback dávam len veciam, v ktorých vidím zmysel a víziu na zlepšenie. Keď veľa rozprávam, je úplne v poriadku ma zastaviť. A keď nereagujem na emaily, je najlepšie mi zavolať :-)

Viac o mne

Zavrieť

Jaromír Šíbl

Jaromír Šíbl

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Ochrana prírody a starostlivosť o chránené územia
 • Botanika a zoológia
 • Príprava a manažment projektov
 • Občiansky aktivizmus, fungovanie mimovládnych organizácií, komunálna politika

Posledných cca 30 rokov sa aktívne venoval ochrane prírody na rôznych úrovniach, a to najmä mokradí, lesov i nelesných ekosystémov, ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 15 rokov učil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave viaceré predmety s týmto zameraním. Okrem toho má aj skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov – od r. 1990 až po súčasnosť sa participoval na príprave a implementácii vyše 120 projektov prevažne s environmentálnym zameraním, väčšinou to boli medzinárodné projekty.

Moje aktivity:

V rámci ochrany prírody sa venujem obnove mokradí, lesných i nelesných ekosystémov, ochrane lesov a lesníctvu, zoológii a ochrane fauny  ( najmä plazy, obojživelníky, vtáky, netopiere, z bezstavovcov najmä vážky), botanike a ochrane flóry, ekologickým sieťam a ÚSES. Popri ochrane prírody sa venujem rekreačnému behu (skoro každé ráno ma môžete stretnúť v lesoch nad Karlovkou), turistike (lesy, hory, voda) a hudbe (hlavne folková a country).

 

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

V ochranárskom svete sa aktívne pohybujem vyše 40 rokov. Na Slovensku osobne poznám mnohých významných ochrancov prírody. Pre väčšinu problémov v ochrane prírody dokážem stanoviť alebo aspoň odhadnúť spôsob a potrebné podmienky ich riešenia, šance na úspech, prípadne aj príčiny doterajších či budúcich neúspechov. Aj vďaka svojej vyše 15 ročnej pedagogickej praxi viem pomôcť svojim študentom rozvíjať ich odbornosť a schopnosť riešiť problémy, s ktorými sa vo svojom živote stretávajú. Desiatky mojich bývalých študentov sú po skončení štúdia vo svojich zamestnaniach veľmi úspešní, z mnohých sú dnes významní ochranári a ochranárky.

Viac o mne

Zavrieť

Eva Országhová

Eva Országhová

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Ekonómia, Audit, Biznis
 • Organizovanie podujatí, inovácie
 • Neziskový sektor, Vzdelávanie

Evka pochádza z Košíc a momentálne ukončuje bakalárske štúdium na University College London, kde študuje ekonómiu a biznis s východoeurópskymi štúdiami. Popri štúdiu sa angažuje v občianskom združení Oxbridge Admissions, ktoré sa snaží pomáhať stredoškolákom hlásiť sa na univerzity do zahraničia a je aktívna v Československej spoločnosti v Londýne. Počas niekoľkých letných stáži získala pracovne skúsenosti v oblasti nehnuteľností, auditu neziskového sektoru, a verejnej správy. (HB Reavis, LEAF, JLL, BDO, PwC, MH SR).

Moje aktivity:

Rada hrám na gitare, spievam, športuje a počúvam hudbu.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Viac o mne

Zavrieť

Katarína Pázmany

Katarína Pázmany

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Psychológia, výskum
 • Vzdelávanie, rozvoj líderstva
 • Projektový manažment

Vyštudovala psychológiu, v Živici koordinuje projekt pre pedagogických lídrov Slovenska – Komenského inštitút. Zároveň pôsobí ako junior trénerka v PDCS. Je absolventkou Sokratovho inštitútu. Počas štúdia založila sociálny podnik s nepočujúcimi a venovala sa úlohy sebapotvrdenia u mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Moje aktivity:

Chcela by som prejsť krížom Mongolsko na koni. To je sen, ktorý sa mi od detstva nemení :) Inak mám rada hory, batoh na chrbte, pocit, keď neviem kde budem večer spať. Nejak sa mi tak darí pociťovať prítomnosť, krásu, priateľstvá, lásku. Mám rada nepohodlie i fyzickú únavu, čistí mi to hlavu. A okrem toho, že sem tam niečo napíšem a niečo prečítam sa druhý rok venujem acroyoge.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Láka ma žiť na horách, venovať sa terapii, variť vlastné pivo. Zároveň mi nie je ľahostajné všetko, čo sa dá u nás zlepšovať. Obzvlášť sa zaujímam o vzdelávanie a prostredie chudoby.

Vo svojej práci i vzťahoch chem byť hlavne dobrým partnerom. Nemyslím si, že žiť oddelene naše individuálne túžby je cesta a preto skôr hľadám možnosti ako túžby spájať, či rozširovať. Budem rada, keď sa takáto synergia podarí aj nám a ešte radšej, keď to bude pre nás aj zábava.

Viac o mne

Zavrieť

Silvia Cochová

Silvia Cochová

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Environmentálna  výchova, ekológia krajiny a ochrana prírody
 • Práca v treťom sektore, dobrovoľníctvo,  neformálne a zážitkové vzdelávanie ako lektorka
 • Orientácia v remeselných a výtvarných technikách , tanec

Silvia vyštudovala jednoodborovú environmentálnu výchovu a postgraduálne štúdium z ochrany biodiverzity ukončila na Technickej univerzite vo Zvolene. Po doktoráte ešte zostala na Fakulte ekológie a environmentalistiky ako vysokoškolský pedagóg, ale nakoniec sa po materskej dovolenke rozhodla pôsobiť mimo akademickej pôdy.  V súčasnosti pracuje v  Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde úročí svoje roky skúseností  a dobrovoľníckej práce pre Slovenský skauting  (6 rokov na národnej úrovni  – správna rada, vzdelávanie a i.), ale aj pre iné organizácie z tretieho sektora.

Moje aktivity:

Aktivít je mnoho a veľkou výzvou pre  mňa je venovať  sa aspoň jednej poriadne. Milujem jar a záhradkárčenie. Vzácne sú pre mňa aj potulky krajinou po neznámych chodníčkoch s celou rodinou. Nebýva ich veľa,  preto majú pre mňa najsilnejší náboj. Celú strednú a vysokú som tancovala (country, clogging  a nakoniec írske tance) preto tancujem rada a veľa  a nemusí to byť v spomínanom štýle.  Viem hrať na husle a ovládam niekoľko techník z ľudových remesiel. Rada počúvam jazz (hlavne popri práci) a filmovú hudbu. A keď vyjde čas, tak rada iba tak som. Momentálne ma oslovujú témy cnostného líderstva, strategického plánovania, nastavovania hraníc vo výchove (to tie moje deti :) a v rámci práce aj profesionálne dobrovoľníctvo a dobrovoľníctvo seniorov.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Som hlboko presvedčená, že keď človek začne načúvať svojmu smerovaniu a dokáže na tejto ceste využiť všetky talenty, ktoré mu do vienka boli dané, udejú sa mu v živote neuveriteľné veci. A dobrovoľníctvo je tá najlepšia forma, ako si overiť, či som na tej správnej ceste. Teším sa všetkým, čo hľadajú a nachádzajú.  A ak v tom viem byť čo len trošku nápomocná, rada to urobím. Uprednostňujem osobné stretnutie, najlepšie v Banskej Bystrici. Ale nebránim sa ani Skype. Príležitostne viem aj vycestovať.

Viac o mne

Zavrieť

Natália Volentová

Natália Volentová

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Ekonómia, podnikanie, start-upy
 • Efektívne metódy pri učení
 • Neziskový sektor, marketing
 • Tanec
Natália študuje na viedenskej Wirtschaftuni ekonómiu a pracuje na start-upe, ktorého cieľom je vytvoriť ideálne podmienky pre prácu v kancelárii. Počas štúdia na strednej škole, na Gymnáziu Jura Hronca, stážovala v neziskovke PDCS, kde viedla projekt Čítame spolu, v organizácii AZU organizovala sériu soft-skills workshopov pre mladých a stážovala na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Moje aktivity:

Natália rada skúša nové veci ale najviac sa vidí v sociálnom podnikaní.  Mala možnosť byť na Global Scholars Programe na African Leadership Academy v Johannesburgu a strávila nezabudnuteľné leto na LEAF Summer Leadership Campe.
Veľmi ju tiež zaujíma, ako funguje mozog a pamäť pri učení, a ako mu jeho prácu napr. aj pri učení jazykov uľahčiť. A ešte niečo – miluje tanec.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Drahý mentee, už sa na teba veľmi teším. Či budeme preberať, prečo sú ceny ropy nízke, alebo kam na výšku či stáž, hlave dúfam, že strávime spolu super čas, pri ktorom sa obe/obaja niečo od seba naučíme.

Viac o mne

Zavrieť

Pavel Sibyla

Pavel Sibyla

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Žurnalistika a literárna tvorba
 • Manažment
 • História a politika

Po stavebnej priemyslovke vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite. Šesť rokov bol reportérom v týždenníku TREND, písal stĺpčeky do denníka SME. Založil internetový magazín MONO, za reportáž v ňom uverejnenú získal v roku 2014 Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti. Necelý rok viedol odbor vnútornej politiky v Kancelárii prezidenta SR Andreja Kisku. Je autorom dvoch prozaických kníh – Coffee stories a Niečo o orchideách (obe 2009). Od leta 2015 je výkonným riaditeľom Nadácie Zastavme korupciu.

Moje aktivity:

Popri práci píšem raz za mesiac komentár do Denníka N, športujem a cestujem.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Som na seba náročný a nevedomky vysoké nároky prenášam aj na ostatných. Ale, kto sa bojí, nesmie ísť do lesa, kto sa nebojí, nájde v sebe skryté poklady.

Viac o mne

Zavrieť

Miroslava Dudášová

Miroslava Dudášová

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Médiá
 • Umenie, komunikácia, fotografia
 • Projektový manažment
 • Neformálne vzdelávanie

Mirka vyštudovala žurnalistiku na UKF v Nitre. Už počas štúdia sa podieľala na vzniku a rozvoji mládežníckych združení v trnavskom kraji. Svoj magisterský titul si dokončuje na UCM v Trnave, kde sa venuje masmediálnej komunikácii a fotografii. Aktuálne je aj súčasťou tímu LEAF Award, v ktorom sa venuje makoviciam vo veku 10-16 rokov.

Moje aktivity:

Okrem formálneho vzdelávania sa venuje aj neformálnym tréningom ako trénerka či účastníčka európskych školení. Popri štúdiu médií venuje svoj (ne)voľný čas organizovaniu komunitných akcií v rodnej Seredi, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi otvorila komunitné centrum pre vzdelávanie, zábavu a poradenstvo PRIESTOR. Tretiemu sektoru sa venovala aj v Rade mládeži Trnavského kraja či v Trnavskom dobrovoľníckom centre. Ako správny workholik miluje silné espresso, ktoré večer vymení za bielu Pálavu.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Milujem síce kávu, víno a makové slíže, ale radšej ako o gastronómii sa pobavím o tom, ako môžu mladí ľudia zmeniť život na Slovensku či v zahraničí. Okrem napĺňania Tvojich vízií a plánov sa, hádam, aj dobre zasmejeme a podebatíme (aj o nesmrteľnosti chrústa). A ozaj, verím v online komunikáciu, ale nič nenahradí osobné stretko (pri káve, samozrejme!).

Viac o mne

Zavrieť

Alžbeta Vrzgula

Alžbeta Vrzgula

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Divadlo: dejiny divadla, divadlo 20. storočia, divadelná réžia, dramatická tvorba
 • Umenie: základy filmu, dejiny výtvarného umenia, literatúra
 • Cudzie jazyky (francúzština, angličtina)
 • Organizácia podujatí, marketing

Alžbeta je študentkou piateho ročníka na Divadelnej fakulte VŠMU. Štúdium v Bratislave dopĺňala o študijné pobyty (Česká republika, Francúzsko) aj praktické stáže ako asistentka réžie (div. Aréna, SND).

Moje aktivity:

Popri štúdiu a stážach Alžbeta realizovala aj vlastné inscenácie a divadelné projekty z časti na pôde škôl, z časti samostatne, v ktorých najzaujímavejším momentom pre ňu bol dotyk pôvodného textu s autorským vstupom alebo nedramatickým textom. Organizovala čítania súčasnych textov a autorsky a režijne pripravila dve samostatné incenácie v Štúdiu 12 v Bratislave.

So spolužiakmi založila združenie Uhol_92, v ktorom chcú ďalej tvorivo reflektovať svoje generačné pohľady a témy. Pracuje pre vydavateľstvo a bratislavské kníhkupectvo Artforum, pôsobí ako booking assistant a koordinátorka pre divadelnú časť programu festivalu Pohoda.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Skúsenosť je neprenosná, no pokus o jej komunikáciu stojí za to. Mám rada aktívne a otvorene premýšľajúcich ľudí a sama sa snažím takou byť. Pred vyhraneným hejtom uprednostňujem analytické myslenie, odstup a pokoru.

Viac o mne

Zavrieť

Matúš Velický

Matúš Velický

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Medicína, Farmácia
 • Cudzie jazyky, literatúra
V súčastnosti dokončuje štúdium Všeobecného lekárstva na 3. LF Karlovej Univerzity v Prahe. Počas štúdia mal možnosť spoznať aj zdravotné systémy okolitých krajín či už počas semestrového štúdia na LMU v Mníchove alebo viacerých klinických stáží v Rakúsku a Nemecku. Po dokončení štúdia by rád pokračoval vo vzdelávaní v odbore neurológia.

Moje aktivity:

Vo voľnom čase sa rád venujem športu a jazykom, aktivitám, ktorým som sa ešte na strednej škole či už na Slovensku alebo v USA venoval aj súťažne. Rád sa učím nové veci a ak je pri tom možnosť spoznať aj nových ľudí alebo nové krajiny, nikdy neodmietnem.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Vďaka internetu som elektronicky zastihnuteľný skoro stále a ak mi to práca umožní, tak veľmi rád spoznám mentee-ho aj osobne.

Viac o mne

Zavrieť

Michal Szabados

Michal Szabados

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Matematika, Výskum
 • IT, Programovanie
 • Stážovanie v IT firmách

Michal vyštudoval matematiku na Univerzite Karlovej v Prahe a momentálne dokončuje doktorát z matematiky na univerzite v Turku vo Fínsku. Počas štúdia absolvoval stáže v Silicon Valley vo firmách Facebook a Google, a taktiež aj v startupe. Momentálne pracuje v mladom technologickom startupe v Londýne.

Moje aktivity:

V súčasnosti ma vyťažuje práca a dokončovanie PhD, počas štúdia som organizoval korešpondenčné semináre a súťaž Náboj, ktorá sa rozrástla zo Slovenska a Česka na celú strednú Európu. Vo voľnom čase si rád zaleziem na stene alebo pozriem dobrý film.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Veľmi rád sa podelím so svojimi skúsenosťami. Môžem byť nápomocný napríklad ak máš technické zameranie a rozmýšľaš nad tým, či ísť pracovať alebo študovať, alebo ako si vybrať zahraničnú školu.

Viac o mne

Zavrieť

Katarína Mokránová

Katarína Mokránová

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • História, Filozofia, Religionistika/ Náboženstvo
 • Archeológia, Klasické štúdiá, Teológia, Politická geografia
 • Cudzie jazyky, literatúra
 • Vzdelávanie

Katka je študentkou archeológie a starovekých civilizácií na Durham University. Po dvoch periodicky odlišných vykopávkach (rímske a prehistorické) sa vo svojom akademickom živote momentálne sústreďuje na neskoro Byzantské a skoro Islamské obdobie Blízkeho Východu, presnejšie na vzťah pohrebných praktík, náboženstva a identity. Popri univerzite taktiež tútoruje študentov britskej Sixth form a pomáha im s prípravou na ich A-levels.

Moje aktivity:

Rada si svoje štúdium mimo iného obohacujem rôznymi extra aktivitami ako napríklad štúdiom teológie, arabčiny, japončiny, klasických štúdií a dobrovoľníčením pre ReFuse organizáciu využívajúcu jedlo, ktoré by bolo inak vyhodené do koša. Som taktiež dlhoročnou členkou šachového krúžku, organizátorkou Poetry Session, milovníčkou filmov a alternatívneho cestovania. Rovnako sa angažujem ako organizátorka, a teraz aj lektorka, v Letnej Akadémii Discover.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Ľudská interakcia je jedným z najlacnejších pohonným hmôt (žiadna environmentálna deštrukcia nie je potrebné na jej ťažbu), a predsa nás posúva dopredu najúčinnejšie a najvýznamnejšie. Ja vďačím za to kým som ľuďom, ktorí mi skrížili cestu alebo na moment, alebo na dlhšie. Často jediná diskusia stačila na to, aby som sršala motiváciou. Často jediné slovo bolo tým správnym ukazovateľom cesty. Pre svojho menteeho nechcem byť iba ukazovateľom, ale skôr tým, kto poskytuje možnosti, iné (alebo aj rovnaké) náhľady v rámci diskusií, a skúsenosti zabalené do darčekového balenia vo forme zážitkov. Taktiež mám svojský zmysel pre humor.

Viac o mne

Zavrieť

Tom Hubocan

Tom Hubocan

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Inžinierstvo
 • Ropa, Plyn, Energetika
 • Výskum

Tom vyštudoval chemické inžinierstvo na University of Toronto, kde sa behom štúdia venoval výskumu biotechnológií a dechtových pieskov. Už počas štúdia pracoval v rafinérií ropnej spoločnosti ExxonMobil, kde mal na starosti projekty spojené s kontrolou procesov a procesným inžinierstvom. Momentálne pracuje pre energetickú spoločnosť Shell v severnej časti Alberty, kde ako prevádzkový inžinier dohliada na ťažbu ropy a zemného plynu.

 

Moje aktivity:

Som dobrodruh a milujem cestovanie. Láka má spoznávať neobykle časti sveta, nových ľudí a kultúry. Vo voľnom čase ma môžeš nájsť na hrebeňoch v Rocky Mountains, v práci zase v tundre v 30-stupňových mrazoch alebo v najväčších mestách Severnej Ameriky. Taktiež sa veľmi rád lyžujem, pretekám na motokárach a behám.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Naša komunikácia bude prebiehať online, pokiaľ by som zrovna nebol na návšteve Európy. Veľmi rád by som ti ukázal, aké možnosti môže poskytnúť štúdium a kariéra v oblastiach, ktoré by ťa možno prirodzene nenapadli. Dúfam, sa nebojíš vyjsť zo svojej „zóny komfortu“. Chcel by som podporiť tvoju zvedavosť, a ukázať ti, že sa dá uspieť a byť šťastný aj ďaleko od domova, rodiny a vecí, na ktoré bol človek zvyknutý.

Viac o mne

Zavrieť

Andrej Svorenčík

Andrej Svorenčík

Mám vedomosti alebo skúsenosti z týchto oblastí:

 • Ekonómia, hospodárska politika
 • Matematika a fyzika, prírodné vedy, výskum
 • História

Andrej po stredoškolských stúdiách na Gamči vyštudoval v Bratislave, teoretickú fyziku (matfyz UK) a ekonomickú teóriu a žurnalistiku (Ekonomická univerzita). Počas týchto štúdií absolvoval pobyty v Tampere, Rotterdame a Prahe a bol členom Výberového vzdelávacieho spolku (dnes BISLA). Následne študoval spoločenské vedy na Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene a doktorát z ekonómie dokončil na Univerzite v Utrechte. Momentálne pôsobí na Univerzite v Mannheime, kde manažuje mieste laboratórium experimentálnej ekonómie.

Moje aktivity:

Popri výskume sa venujem písaniu článkov do slovenských novín na ekonomické, hospodárske, historické a spoločenské témy. Prostredníctvom Slovenskej ekonomickej spoločnosti pracujem na zlepšovaní ekonomického výskumu na Slovensku a popularizácií ekonómie. V nemalej miere sa takisto zaoberám projektom hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike.

Čo by o mne mal vedieť môj mentee:

Počas mojich štúdií som mal šťastie na viacero výborných učiteľov a mentorov. Teším sa, že tieto skúsenosti môžem posunúť ďalej.

Viac o mne

Zavrieť

©2017 Leaf

Log in with your credentials

Forgot your details?